Sprawozdania finansowe

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami).

Sprawozdanie finansowe za 2018 jest  opublikowane na stronie BIP CUWO pod adresem:
http://www.cuwo-lodz.4bip.pl/index.php?idg=7&id=36&x=1

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 10-05-2019
wytworzył: Anna Grunert
data: 10-05-2019
data: 10-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 32