Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:

  • wartości niematerialne i prawne: 5601,01 zł.
  • urządzenia techniczne i maszyny: 2494,90 zł.
  • wyposażenie: 144815,90 zł.

AKTYWA OBROTOWE:

  • środki pieniężne na rachunkach bankowych są zerowane na koniec każdego miesiąca.

Stan na 29.01.2018r.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 29-01-2018
wytworzył: Anna Grunert
data: 29-01-2018
data: 29-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 19-01-2018 - Edycja treści
  • 25-02-2016 - Edycja treści
  • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 605