Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 215 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu z 29 listopada 2017r.poz.2198).
 2. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu z 26 maja 2017r.poz.1189)
 4. Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
 5. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.z 2017r poz.649)
 7. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 215
 8. Decyzji i Zarządzeń organu prowadzącego przedszkole to jest Miasta Łódź
 9. Decyzji i Zarządzeń organu sprawującego nadzór pedagogiczny to jest Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 22-08-2019
wytworzył: Anna Grunert
data: 22-08-2019
data: 22-08-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 27-01-2018 - Edycja treści
 • 11-12-2017 - Edycja treści
 • 25-02-2016 - Edycja treści
 • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 05-01-2012 - Edycja treści
 • 03-01-2012 - Edycja treści
 • 29-12-2011 - Edycja treści
 • 22-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 644