Zestaw programów i podręczniki

Programy wychowania

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu obowiązuje następujący zestaw programów:

programy wychowania przedszkolnego:

 1. "Nasze przedszkole" - M. Kwaśniewska, M. Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC.
 2. „Program nauczania j. angielskiego dla przedszkoli”- Wydawnictwo Macmillan Polska.
 3. „Kochamy dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

oraz programy wspomagające własne:

 1. program profilaktyczny "Bezpieczny przedszkolak",
 2. program adaptacyjny "Spokojny rodzic - wesołe dziecko",
 3. program regionalny "Łódź - moja mała ojczyzna",

Programy są zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz 356).

Programy stanowią opis sposobów realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Wymienione programy został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną i dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola ponieważ jest:

Zawierają:

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
 2. treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
 4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 5. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi
odpowiada: Anna Grunert
data: 27-01-2018
wytworzył: Anna Grunert
data: 27-01-2018
data: 27-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 27-02-2016 - Edycja treści
 • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 22-11-2012 - Edycja treści
 • 16-11-2011 - Edycja treści
 • 18-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 522